Hanarin pogled

Juče me susrete Hanara i reče u prolazu:
Nije misao koplje da joj sagledaš metu. A ni ljubav rijeka da joj u dno uroniš. I znaj, Amra, da je radost podijeljena izmedju svjetla i boje, jer i jedno i drugo oči su prirode.
I tek kad Mahrur sagleda sebe u njima, podijeli imanja svoja i štapom razmahne na strane
svijeta četiri, govoreći:"Evo mi cio svijet"!

Ali, na svijetu slijepih je najviše i riječi moje
ne dopiru do njih. Jer, moj put nije staza utrta.
I znaj, Amra,
oni koji biraju puteve utrte,
ne pale svjetla onima koji dolaze!

                                           Hamza Humo

Komentariši